Skip to content

MAZURY

Czy na terenie dzisiejszych Mazur

Czy na terenie dzisiejszych Mazur (często będę musiał używać nazw geograficznych w opisywanych czasach jeszcze nie istniejących) zawsze mieszkali ludzie? Pojezierzem Mazurskim nazwano pas pojezierzy między dolną Wisłą a wschodnią […]

Jezioro Mamry

Ogólna powierzchnia Mamr wynosi 10 439 ha, w tym 33 wyspy o pow. 213 ha, max. głębokość: 43,8 m, wysokość n.p.m.: 116m m MAMRY, jezioro morenowe na Pojezierzu Mazurskim, w […]