Skip to content

Most obrotowy w Giżycku

Symboliczne otwarcie mostu, przez włodarzy miejskich i zaproszonych gości, w pierwszych dniach miesiaca maja symbolizuje oficjalne otwarcie sezonu żeglarskiego w Giżycku

 

Most obrotowy w GizyckuW sezonie letnim jest jedną z atrakcji turystycznych Giżycka, przyciągającą duże rzesze turystów chcących obejrzeć moment otwierania/zamykania mostu.
Symboliczne otwarcie mostu, przez włodarzy miejskich i zaproszonych gości, w pierwszych dniach miesiąca maja symbolizuje oficjalne otwarcie sezonu żeglarskiego w Giżycku. W tym dniu oprócz parady – jachtów, łodzi motorowych ,statków Żeglugi Mazurskiej oraz prywatnych armatorów, odbywa się mnóstwo imprez w miejskim amfiteatrze, w przybrzeznych kafejkach i tawernach.

Most stanowi interesujący zabytek techniki, i ze względu na typ konstrukcji jest unikalny w skali kraju i jeden z kilku mostów tego typu w Europie.

Zbudowany w 1898 roku przez firmę Beuchelt & Co. Grünberg i.Schl. z Zielonej Góry, żeby zapewnić dojazd z miasta do znajdującej się po zachodniej stronie kanału Twierdzy Boyen.
Jest to most obrotowy, w którym całe przęsło mostowe obraca się w bok o 90 stopni i ustawia się równolegle do nabrzeża. Otwarcie mostu wstrzymuje ruch kołowy i umożliwia przepływanie jednostek wodnych po kanale.
Most został wysadzony w powietrze przez wycofujące się wojska niemieckie i odbudowany po wojnie.

SONY DSCOryginalny mechanizm mostu umożliwiał, za pomocą odpowiednich przełożeń, otwieranie mostu ręcznie przez jednego operatora. W latach 60. został wyposażony w napęd elektryczny. Zbyt szybkie otwieranie mostu spowodowało uszkodzenia konstrukcji i nabrzeża, więc w 1985 roku unieruchomiony most został zastąpiony tymczasowym mostem saperskim (polowym). W 1993 roku przeprowadzono remont generalny i przywrócono stan pierwotny z ręcznym otwieraniem.

Obecnie obsługa mostu odbywa się ręcznie, zgodnie z pierwotnym założeniem konstruktorów, tak że ważący 100 ton most obsługuje jedna osoba. Cała operacja otwierania lub zamykania mostu zajmuje jednemu operatorowi około 5 min.
Most otwierany jest (zamykany dla ruchu kołowego) według dziennego rozkładu dostosowanego do rozkładu rejsów statków Żeglugi Mazurskiej. Od 1 listopada do 31 marca most jest zamknięty dla ruchu wodnego.

U operatora przeprawy można uzyskać odcisk pamiątkowej pieczęci jako potwierdzenie obecności na moście obrotowym w Giżycku.